Erfenisconflicten voorkomen

Soms bekruipt ouders het gevoel dat het verdelen van de erfenis de verhoudingen tussen de kinderen op scherp zal gaan zetten.
Gesprekken met de nalatenschapscoach kunnen dan helpen. Inzicht in patronen van communicatie is de eerste stap naar een oplossing.

De nalatenschapscoach helpt onder meer bij vragen als: "Hoe wil lk me later herinnerd worden?" en "Wat wil ik mijn kinderen meegeven?".

Voorbeeldcasus:


Vader Albert (75) heeft tien jaar geleden alle aandelen in zijn bedrijf, een BV, overgedragen aan zijn oudste zoon Ben (41). Vader is nog verantwoordelijke voor de inkoop van het bedrijf. De jongste zoon Dick (35) werkt in dat bedrijf tegen een bescheiden salaris. Vader komt met zijn zonen bij de nalatenschapscoach, omdat hij wil dat al zijn kinderen evenveel profiteren van het in zijn leven opgebouwde vermogen. Het wordt als een probleem ervaren dat de oudste zoon profiteert van de winsten van de onderneming en de jongste zoon slechts een bescheiden salaris ontvangt. Dochter Carla (38) woont in het buitenland en “wil niets met de zaak te maken hebben.”
In gesprekken met de nalatenschapscoach, waar ter inventarisatie ook de dochter in is betrokken, zagen betrokkenen al gauw in dat hun gedrag  ‘typisch’ vaderlijk, respectievelijk dat van het oudste-middelste-jongste kind was en dat dit zakelijk handelen in de weg stond.
Onder leiding van de nalatenschapscoach is besloten dat vader zich feitelijk helemaal uit de onderneming terugtrekt en dat de jongste zoon met een afkoopsom zijn baan bij het bedrijf opzegt en zijn eigen weg in het leven gaat. De oudste zoon voelde zich vervolgens vrij om het bedrijf naar zijn eigen inzichten te leiden.