Nalatenschapscoaching
Het verdelen van een nalatenschap (erfenis) is niet altijd gemakkelijk. Broers en zussen hebben met elkaar een geschiedenis. Zij gaan van oudsher op een bepaalde manier met elkaar om, waarbij soms patronen zijn ontstaan die constructieve samenwerking in de weg staan. Dat kan bij zoiets emotioneels als het verdelen van de erfenis van de ouders tot onbegrip en botsingen leiden. Geld en emoties kunnen dan een explosief mengsel vormen, waarbij het geld van de nalatenschap de rol kan gaan vervullen van de liefde en aandacht van de ouders die men vroeger heeft gemist.

Elke erfenisverdeling gaat in essentie om erkenning en geeft een kans voor een nieuw evenwicht tussen broers en zussen.

Soms zijn niet alle familieleden bereid naar de nalatenschapscoach te gaan. Zie onder 'werkwijze' de mogelijheid voor een individuele coaching in zo'n geval.

De nalatenschapscoach helpt de weg vrij te maken voor een ‘gezonde’ afwikkeling van de nalatenschap met respect voor de verschillende belangen, inclusief die van de overledene(n). Zij doet dit onpartijdig en met kennis van het erfrecht. Na de coaching is de juridische en fiscale afwikkeling van de nalatenschap vaak snel voor elkaar, met zo nodig een doorverwijzing naar een notaris, fiscaal jurist of andere specialist.

 

Voorbeeldcasus (gefingeerde namen):

Twee zussen (Anna, 56 en Jet, 52) en een broer (Kees, 50) verdelen de nalatenschap van moeder. De nalatenschap bestaat  alleen uit  een saldo op de bank (ongeveer 120.000 euro). Een paar maanden voor haar overlijden heeft moeder het huis aan Jet verkocht. Betwist wordt of de verkoopprijs wel reëel is geweest.
In gesprekken bij de nalatenschapscoach blijkt wat er onder de twist over de prijs voor het huis ligt: Jet vindt het redelijk dat zij daar een lage koopprijs voor heeft betaald,  als compensatie voor het feit dat zij moeder jarenlang heeft verzorgd. Anna blijkt erg ongelukkig omdat, in haar ogen, “moeder haar nooit zag staan”. Pas nadat over en weer begrip voor elkaars pijn is ontstaan, kunnen de erfgenamen uit de impasse over de prijs van het huis komen. Cruciaal blijkt het moment waarop Jet ziet hoeveel liefde Anna voor moeder in zich heeft. Jet had juist altijd het gevoel gehad dat zij aan moeder liefde voor twee moest tonen.