Werkwijze

Soms besluiten erfgenamen (broers en zussen) samen naar de coach te gaan.  Doel is hen met elkaar in dialoog te laten gaan. Verschillende technieken en oefeningen zijn bedoeld om hen te laten oplossen wat er mis is of om tot nieuwe inzichten te komen. Bijkomend gevolg is meestal dat zij ervan leren en actiepunten voor de toekomst kunnen formuleren.

In de loop van de jaren heb ik gemerkt dat in veel families niet alle familieleden het nut van mediation inzien. Alleen als er een duidelijk gezamenlijk praktisch belang is, zie ik bereidheid bij allen.

Als die bereidheid er niet is, dan coach ik één van hen. Dat is vaak degene die het meest de noodzaak voelt om verandering in het 'gedoe' te krijgen. Of iemand die zich (nog) niet weerbaar genoeg voelt om het gesprek met de ander(en) aan te gaan of merkt dat de bedoeling van wat hij/zij te zeggen heeft vaak niet overkomt bij de ander(en).

Ik help de cliënt dan om te verhelderen wat het conflict voor hem of haar betekent en waar het hem of haar werkelijk om gaat en om inzicht te krijgen in wat er speelt. Zo ontstaat meer helderheid over iemands eigen positie in het conflict en wat je ermee te doen hebt. Het helpt om in je eigen kracht te gaan staan in het geheel.

In mijn werk voeg ik steeds meer spirituele elementen toe.


Over de kosten geef ik graag inlichtingen bij het eerste telefonisch contact.

Het eerste gesprek is tevens de wederzijdse kennismaking. Aan het einde van het gesprek beslis je of coaching geschikt is voor de situatie en maken we afspraken over de verwachte duur van de coaching.